brasilien_rio_trappa_1900x831_shutterstock_166131161

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd

Resenären kan skydda sig mot avbeställningskostnad för resa genom att vid anmälan teckna det avbeställningsskydd som Jambo Tours erbjuder.

Skyddet gäller om person i den som tecknat skyddets familj, eller person som som tecknat skyddet ska besöka under resan, drabbas av allvarlig akut sjukdom, skada eller död efter att skyddet tecknats, men innan avresa. Tillståndet ska kräva inläggning på sjukhus, av läkare ordinerat sängläge eller därmed jämställt.

Priset för avbeställningsskyddet för en resenär är 7% av resans pris.
Avbeställningsskyddets grundtäckning

Resenärens sjukdom, skada eller död
Avbeställningsskyddet gäller när resenären med avbeställningsskydd,  dennes medresande familjemedlem eller medresenär med avbeställningsskydd inte kan påbörja planlagd resa på grund av dödsfall eller allvarlig, akut sjukdom/skada som uppkommit efter avbeställningsskyddets teckning, men före avresa. Resenären med avbeställningsskyddet ska omgående söka läkare så snart den akuta sjukdomen/skadan uppstår. Tillståndet ska kräva inläggning på sjukhus, av läkare ordinerat sängläge eller därmed jämställt.

Sjukdom, skada eller död i familjen till resenären med avbeställningsskydd
Skyddet gäller om person i familj (sambo, barn, föräldrar, syskon) till resenären med avbeställningsskydd drabbas av allvarlig akut sjukdom, skada eller död efter att avbeställningsskydd tecknats, men före avresa. Tillståndet ska kräva inläggning på sjukhus, av läkare ordinerat sängläge eller därmed jämställt.

Samtliga personer i bokningen behöver teckna avbeställningsskyddet för att samtliga ska omfattas av skyddet.

Avbeställning ska ske före avresa från resenärens bostad. Avbeställningsskyddet är i sig inte återbetalningsbart.

Vid användande av avbeställningsskyddet återbetalas hela resans pris, med undantag av den erlagda kostnaden för avbeställningsskyddet samt en självrisk om 800 kr.