Botswana_Banner_shutterstock_233449423

Inför resan

Jambo Tours Scandinavia AB

Jambo Tours är en helsvensk researrangör som sedan 1974 har erbjudit upplevelser lite längre bort. Vi är medlemmar i Svenska Resebyrå- och arrangörsföreningen (SRF), International Air Transport Association (IATA), och Pacific Asia Travel Association (PATA). Med Jambo Tours reser du tryggt – vi har ställda garantier till Kammarkollegiet.

Resegarantier

Jambo Tours har ställt lagstadgad garanti i enlighet med resegarantilagen. Bestämmelser om resegaranti finns i resegarantilagen. EG-direktivet om paketresor (90/314/EEG) infördes i svensk rätt genom lagen om paketresor och resegarantilagen. Direktivet syftar till att samordna och öka det europeiska konsumentskyddet.

VIKTIGT ATT VETA OM RESEGARANTIER

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för:

Paketresor
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering.  En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Resegarantilagen gäller även följande resor om dessa köpts av privatpersoner:

Paketliknande resor
Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, d.v.s. resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.

Stolsförsäljning
Även den som bara har köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa, t.ex. på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett är däremot inte skyddad av resegarantin.

Utbildningsresor
Den som köpt en resa som består av transport och utbildningsvistelse med inkvartering i form av boende i värdfamilj kan få ersättning ur resegarantin. Detta gäller även om inkvarteringen är gratis.

Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

För mer information gå in på www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/ Resegarantinämnden på 08‑700 08 00.

Barnrabatter

Barnrabatten på flyg gäller vanligen för barn som ej fyllt 12 år, i vissa fall för barn som ej fyllt 15 år. På hotell är rabatten för barn under 12 år, som bor i extrasäng i föräldrars rum vanligen 50 %. Rabatter, villkor och åldersgränser varierar en del. Exakt besked erhålls vid bokning.

Trygghet före avresan – avbeställningsskydd vid sjukdom m.m.

I samband med beställning av resan kan du teckna ett avbeställningsskydd. Du är då skyddad mot avbeställningskostnader enligt Jambo Tours kompletterande resevillkor.

Pass och visum

Det är varje resenärs ansvar att kontrollera att passet är giltigt! Namnet i flygbokningen måste överensstämma exakt med namnet i passet! Tänk särskilt på detta inför exempelvis en bröllopsresa. Många länder kräver att passet gäller minst 6 månader efter planerat hemresedatum, samt att det finns minst en tom sida i passet. Svenska medborgare behöver visum eller turistkort för resa till Australien, Burma (ordnas av Jambo Tours på resan Burma – de gyllene pagodernas land), Indien, Kenya, Kuba, Sri Lanka, Tanzania, Vietnam, Australien. Du ordnar detta själv eller via resebyrån. För resor till Dubai, Egypten, Jordanien, Kambodja, Indonesien och Mexiko utställs och betalas visum/turistkort vid ankomst.

Resenären ansvarar själv för att åtfölja passregler och krav på visumansökningar för de länder som ska besökas eftersom förändringar kan förekomma. Resenärer utan svenskt medborgarskap uppmanas att extra noga kontrollera visumkrav på såväl transitdestinationer som slutdestination.

Våra Jamboguider

Duktiga guider med goda kunskaper har varit ett kännetecken för Jambo Tours – allt sedan starten för 49 år sedan. Vi har svensktalande Jamboguider på ett stort antal resor. Det gäller samtliga de rundresor som går under namnet Jambo Ensemble och Jambo Junior, samt ett urval av de safariresor som vi presenterar under namnet Jambo Safari. Övriga safariresor och rundresor som genomförs i grupp guidas av engelsktalande reseledning. Se respektive faktaruta för vidare information. Även på flera av våra individuella resor förekommer avsnitt med guide, dessa genomförs av engelsktalade guide. På våra fasta destinationer (Jambo Relax samt storstäder) erbjuds engelsktalande representanter genom våra lokala samarbetspartners.

Jambo Tours cirkeldiagram – ditt stöd för att få en bild av upplevelseinnehållet i respektive resa

På varje enskilt resepaket som presenterar vi cirkeldiagram; Natur, Djur, Äventyr, Storstad, Kultur, Sol & Bad. Dessa diagram är enbart till för att hjälpa dig att få en översiktsbild av innehållsfördelningen i berörd resa. Avsikten är alltså inte att på något sätt försöka att ge någon exakt uppgift. Märk också att diagrammen inte följer någon procentuell skala, utan att summan av det presenterade innehållet på de olika cirkeldiagrammen i regel klart överstiger ett stycken fullt cirkeldiagram.

Flygresorna

Jambo Tours använder sig med få undantag av reguljärflyg. Resorna görs med kända flygbolag som alla har ett högt kvalitetstänkande, uttalade miljömål, bra service och bra mat. Vi flyger bl.a. med SAS, Air France, KLM, Finnair, Thai Airways, Singapore Airlines, Lufthansa, British Airways, Qantas, Air New Zealand, Kenya Airways, Air Mauritius, Malaysia Airlines, Turkish Airlines och Qatar Airways. Ta för vana att alltid kontrollera med respektive flygbolag eller agent på plats om tidtabellsändringar. Vi ansvarar ej för missat flyg p.g.a. tidtabellsändringar. Observera att det numera är mycket vanligt med ”code share-flygningar”. Detta innebär att ett annat flygbolag än det i biljetten angivna bolaget flyger sträckor på uppdrag av ett annat flygbolag.

Observera att vissa bokningsklasser ej berättigar till bonuspoäng hos en del flygbolag. Information finns på bolagens hemsidor.

Observera också att måltider på anslutningsflyg inom Europa numera inte ingår hos flertalet flygbolag. Mat och dryck kan dock köpas ombord. Detta gäller även inrikes och anslutningsflyg inom länder som USA, Sydafrika och Australien.

Flygskatter och säkerhetsavgifter

Flygbolagens och myndigheternas pålagor har gjort det mer eller mindre omöjligt att inkludera skatter i resans pris. Summorna varierar mycket och är svåra att fastställa innan exakt flygrutt har bestämts. Kostnaden kan variera från cirka 500 SEK till över 6.000 SEK för längre rundresor med många flygsträckor. Avgifternas storlek beror på avreseort, flygväg, flygbolag och valutaförändringar. Dessutom gör ändrade flygbränslekostnader att summorna kan förändras med kort varsel. Vid bokning erhålls ett preliminärt skatt/avgiftsbelopp för aktuell resa och rutt. Definitivt pris styrs av det datum då biljetten skrivs ut.

I vissa fall tillkommer lokal avreseskatt som varje resenär personligen måste betala på flygplatsen vid återresan. Se respektive faktaruta för ytterligare information.

Flygpassagerares rättigheter

Europaparlamentet har fastslagit en förordning om flygpassagerares rättigheter som detaljerat talar om vilka rättigheter till ersättning, ombokning mm, som passagerare på Europabaserade flygbolag har och vilka regler som gäller för begränsningar av flygbolagens skyldigheter. Förordningen är i kraft sedan februari 2005. Klicka här för den fullständiga förordningstexten.

Svartlistade flygbolag

Europeisk flygsäkerhet är i absolut världstopp och säkerhetsmyndigheterna i EU:s medlemsländer arbetar kontinuerligt för att förbättra säkerhetsstandarden både hemma och genom samarbete med andra länder, ute i världen. Det finns emellertid en rad flygbolag i många länder, som inte uppfyller de grundläggande, internationella säkerhetskraven. Europakommissionen har i samråd med flygsäkerhetsmyndigheterna i EU:s medlemsstater beslutat att förbjuda osäkra flygbolag att trafikera europeiskt luftrum. Förteckningarna uppdateras regelbundet i Europeiska unionens officiella tidning, där de ingår som bilagorna A och B till kommissionens förordning. Den första förteckningen avser alla bolag som förbjudits att flyga i Europa, den andra förteckningen omfattar bolag som får trafikera Europa under vissa förutsättningar. Se till att du har den senaste versionen av listorna innan du tar beslut om eventuell resa.

De svartlistade flygbolagen finns listade här.

Klimat och väder

I Jambo Tours katalog finns en klimattabell och uppgifter om normala väderförhållanden och temperaturer. Dessa tabeller och uppgifter bygger på långvarig statistik, men Jambo Tours kan inte garantera att vädret, temperaturerna och klimatförhållandena inte avviker från mönstret. Det kan också förekomma lokala och regionala variationer i väderförhållanden på resmålet, dels i form av naturliga vädercykler p.g.a. havsströmmar och med ovanligt förekommande vädersystem, dels som ett resultat av den globala uppvärmning som antas äga rum.

UD:s reserekommendationer

På Utrikesdepartementets hemsida finns allmän reseinformation för de länder där Sverige har ambassader eller på annat sätt är representerat. Där kan Du också hitta nyttiga länkar till andra myndigheter och andra länders reseråd. På hemsidan finns också en förteckning över de områden som UD avråder oss från att resa till. Avrådan från UD att resa till ett land eller område är en rekommendation. Den enskilde resenären måste själv fatta beslutet att avstå från eller att skjuta upp resan. UD:s avrådan från resor har ekonomiska och juridiska konsekvenser för paket- och charterresor. Information om detta finns på UD:s hemsida under Vad innebär en avrådan?.

Jambo Tours resevillkor

Här får du reda på vilka regler som gäller för köp av resa.

Så här bokar du din resa

Att boka din resa med Jambo Tours är enkelt. Du har tre grundalternativ:

• Här på vår hemsida bokar du enkelt din resa. De resor som är med svensktalande Jamboguide; samtliga resor inom våra koncept Jambo Ensemble och Jambo Junior samt ett urval av våra resor märkta Jambo Safari bokar du direkt på de fasta datumavgångarna. Övriga resor lägger du in önskat datum på, vi återkommer sedan till dig med prisuppgifter och meddelande om platstillgång. Här på webben kan du även boka tid med någon av våra säljare för resekonsultation.

• Direkt av Jambo Tours på telefon 020 – 52 22 22.

• Via din resebyrå – vi har över 70 auktoriserade resebyråer över hela landet som säljer Jambo Tours resor.

Betalning

Resan kan betalas via post- eller bankgiro, eller med bank- och kreditkort. För onlinebetalning med kort besöker du Min Resa. Länken till Min Resa finner du högst upp i toppbilden.

I samband med beställning av resan betalas en anmälningsavgift på 3500 SEK per person om ej annat anges. Slutfaktura på resan förfaller 2-3 veckor före avresa och erhålls tillsammans med färdhandlingarna.

Trygghet under resan – reseförsäkring

En bra reseförsäkring är viktig. Se över ditt försäkringsskydd noggrant och se vad som ingår och inte ingår i din hemförsäkring. Vi rekommenderar Solid reseförsäkring, genom vilka vi kan erbjuda flera olika försäkringsalternativ; Bas, Plus eller Bagage. Teckna gärna din försäkring direkt genom oss när du bokar din resa.

Esta nödvändigt för resor till USA

Svenska (och övriga nordiska medborgare) har sedan lång tid visumfrihet till USA (undantag finns). För inresa till USA gäller dock att man måste anmäla sig genom en s.k. esta-ansökan via internet minst 72 timmar före avresan. Inresetillståndet gäller sedan för obegränsat antal inresor under två år.

Efter den 31 mars 2016 ska alla resenärer som nyttjar ESTA uppvisa ett biometriskt pass. Passet ska utöver informationen om passets ägare innehålla ägarens biometriska särdrag och namnteckning. Alla pass som utfärdats till medborgare i de nordiska länderna efter 2012 bör uppfylla detta krav. Om man ska till USA efter den 31 mars 2016 och inte har ett biometriskt pass bör man ansöka om ett nytt pass alternativt ansöka om visum på den amerikanska ambassaden.

Gå till Esta, klicka vidare på ”svenska” för att fylla i blanketten. Denna anmälan ersätter den tidigare, gröna immigrationsblanketten. Dock måste fortfarande tullblanketten ifyllas i på flyget och lämnas vid inresekontrollen till USA.

Obs! Esta-ansökan debiteras den sökandes kreditkort. Kostnaden är för närvarande 14 USD, men kan komma att höjas. Googla inte utan använd ovanstående adress direkt. Det finns flera sajter som tar bra betalt för att vidarebefordra esta-ansökningar.

Jambo Tours hotellklassificering och hotell

På de flesta resmål finns hotell i olika prisklasser och av olika standard att välja bland. Priserna varierar med rumsstandard, läge, mat, övriga faciliteter och service. Valuta för pengarna är vårt rättesnöre. Varje hotell i vårt program är således noga utvalt och prisvärt. Många hotell finns beskrivna i katalogen med bild och text. Texten baserar sig på Konsumentverkets riktlinjer samt vår egen bedömning. Respektive hotell klassificerar vi med stjärnor: 1(*) – 5(*****) – allt för din vägledning. Märk att vår klassificering i många fall är hårdare än den lokala eller internationella klassificering som hotellet kan ha. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att klassificeringen görs i förhållande till den lokala standard som råder på aktuell destination. Tänk på att varje del som ingår i på ett hotell eller lodge tas med i beräkningen. För en lodge innebär detta att till exempel även standard på safari och antal safarier som erbjuds ingår i klassificeringen.

Sängkonfiguration. Dubbelrum på hotell världen över förekommer normalt med en dubbelsäng, eller med två separata enkelsängar. Meddela oss gärna vid bokning om ditt önskemål så vidarebefordrar vi det till hotellet. Önskemål om en viss sängkonfiguration kan inte garanteras.

Extrasäng. Tänk på att extrasängen ofta utgörs av en bäddbar soffa eller en fällbar säng – i bägge fallen är den normalt av något enklare slag än de ordinarie sängarna.

Vänligen observera att varje hotell har egna regler och tider för in- och utcheckning. Incheckning tillåts ofta inte före kl 15.00. Normalt skall rummen lämnas senast kl 12.00 på avresedagen.

Dricks

Dricks är inte inkluderat i Jambo Tours resor. På de flesta av våra safariresor, rundresor och kryssningar tillkommer mellan 300–600 SEK per person som ges på plats. Att ge dricks handlar först och främst om att visa sin uppskattning med positiva extratjänster. T.ex. en slant motsvarande en eller ett par tior per dag till en duktig chaufför, 10–15 procent på restaurangnotan om maten och servicen var god, 20–50 kronor per dag till en uppskattad ranger eller lokal guide och en slant till den som bär bagaget till hotellrummet. I Sverige är dricks för många av dessa tjänster redan inkluderade i priset, t.ex. på taxikvittot eller restaurangnotan. Så är sällan fallet utomlands.

Flygbiljetter

I dag använder världens alla flygbolag sig av elektroniska flygbiljetter. Det är endast när det gäller resedokument för barn under 2 år (infant) som ett fåtal fortfarande ställer ut den gamla typen av pappersbiljetter. Färdhandlingarna från Jambo Tours printas på vanliga A4-ark med rubriken ”Electronic Ticket, Passenger Itinerary Receipt”, och används för incheckning för samtliga flygsträckor och måste bevaras under hela resan. De elektroniska biljetterna skickas ut tillsammans med övriga färdhandlingar 3-4 veckor före avresan.

Bagaget

20 kg/person får tas med om ej annat anges. För resor till/från USA och vissa destinationer i Latinamerika gäller numera att en väska à max 23 kg, per person får medtas. Studera flygbolagets bagageregler innan du planerar och packar. De återfinns på varje bolags hemsida.

Notera att några flygbolag (framför allt nordamerikanska) har börjat ta ut en kostnad vid incheckning av två väskor per person.

Observera också att på safariflygen i Östafrika får endast 15 kg bagage medtas. I dessa fall får övrigt bagage deponeras på plats. Speciella regler gäller även inrikesflyg på Filippinerna, Seychellerna, till de små öarna utanför Malaysia och Panama, i Argentina m.fl. länder.

Endast ett handbagage är tillåtet. Maxvikten varierar mellan bolagen men vanligt är 5–10 kg och väskorna får inte vara större än 25 x 35 x 55 cm (eller totalt 105 cm, dvs bagaget skall få rum i bagagehyllan).

För överviktsbagage debiteras extra av flygbolaget vid incheckningen. Golfbagar och annan sportutrustning debiteras enligt särskild taxa, bestämmelserna varierar ifrån flygbolag till flygbolag. Se bolagens hemsidor.

Förlorat eller skadat bagage under flygresan måste anmälas direkt vid flygbolagens servicedisk vid bagageutlämningen (före tullgränsen).

Jambo Tours ersätter aldrig skadat, försenat eller förkommet bagage. Tänk även på att alltid packa dina mediciner i ditt handbagage.

Normal
0

21

false
false
false

SV
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Normal tabell”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}

Vaccinationer/mediciner

Varje resenär ansvarar själv för att hos vaccinationscentral eller läkare få exakta rekommendationer för resan, utformade efter sin egen situation.

Alla som reser utanför Europa bör minst ha ett fullgott skydd mot polio, stelkramp, difteri och epidemisk gulsot (hepatit A). För den som har en känslig mage eller vill minska risken för turistdiarré rekommenderas ett drickbart vaccin, Dukoral.

För resa till ett flertal länder i Afrika och Sydamerika krävs vaccination mot Gula febern. Vissa länder kräver också vaccination för inresa om du nyligen besökt land där det finns Gula febern. Detta är viktigt att tänka på om man reser runt och passerar flera landsgränser.

För resa till flera länder i Afrika, Sydamerika men också Asien rekommenderas malariaprofylax i form av tabletter eller lösning. Resmålet i respektive land är avgörande liksom resans längd och årstid. För mer information om vaccinationer och hälsoråd inför resan – kontakta Cityakuten Vaccination & Resemedicin telefon. 020-150150 eller se webbplats www.cityakuten.se eller www.1177.se

För medtag av egna mediciner på resan skall intyg om dessa finnas med. För mer info fråga din vaccinatör.